6.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI MATEMATİK

6.SINIF ENGÜRÜ YAYINCILIK MATEMATİK DERS KİTABI SAYFA 160-161-162 CEVABI

Bu yazımızda  2021-2022 6.Sınıf Engürü Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 160-161-162 cevaplarını resimli ve çözümlü sizler için hazırladık.

6.Sınıf  Engürü Yayıncılık  Matematik Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

ÜNİTE DEĞERLENDİRME 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi x/4 – 3 cebirsel ifadesine karşılık gelir?

A) Bir sayının 4’te 1’inin 3 eksiği

B) Bir sayının 4 katının 3 eksiği

C) Bir sayının 3 eksiğinin 4’te 1’i

D) Bir sayının 4’te 1’inin 3 fazlası

2. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi diğerlerinden küçüktür?

A) 3x − 4    B) 7x − 11    C) x + 1    D) 5x + 7

3. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin x = 7 için değeri en büyüktür?

A) 2x + 22    B) 3x − 4    C) 4x + 9    D) 6x − 12

4. 8x − 3y − 4 cebirsel ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terim sayısı 3’tür.

B) x’in katsayısı 8’dir.

C) Sabit terimi −4’tür.

D) y’nin katsayısı 3’tür.

5. Bir vazoda a tane karanfil, karanfil sayısının 3 katının 2 fazlası kadar da gül vardır. Bu vazodaki gül sayısını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3a − 2     B) a/3+ 2    C) 3a + 2    D) 2a + 3

6. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğru değildir?

7. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x’in en küçük pozitif tam sayı değeri için 12’ye eşit değildir?

A) 7x + 5    B) 14x − 2    C) x + 11    D) 3x + 8

6.Sınıf  Engürü Yayıncılık  Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

8. x liranın 3 lirası harcandıktan sonra kalan para 4 kişiye eşit şekilde paylaştırılıyor. Bir kişiye düşen parayı gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

9. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusudur?

A) Okulumuzdaki not ortalaması en yüksek olan öğrenci kimdir?

B) Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği spor dalları nelerdir?

C) Ülkemizde ihracatı ve ithalatı yapılan ürünlerin içinde kaç tane tarım ürünü vardır?

D) Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevmediği renkler nelerdir?

10. Bir okulda düzenlenecek olan Amasra ve Ürgüp gezilerine katılmak isteyen öğrenci sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Verilen grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir?

6.Sınıf  Engürü Yayıncılık  Matematik Ders Kitabı Sayfa 162 Cevabı

11. Mustafa cuma günü 15, cumartesi günü 30 ve pazar günü 20 soru çözmüştür. Defne ise cuma günü 25, cumartesi günü 10 ve pazar günü 20 soru çözmüştür.

Bu verilere uygun ikili sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

12. Yanda verilen tabloda bir ortaokuldaki 6. sınıf öğrencilerinin sayısının en sevdikleri meyvelere göre dağılımı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 6. sınıflardaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazladır.

B) En fazla sayıda kişinin sevdiği meyve çilektir.

C) Muz sevenlerin sayısı elma sevenlerin sayısından 13 azdır.

D) Mandalina seven kız öğrenci sayısı, çilek seven erkek öğrenci sayısının yarısıdır.

6.SINIF MEB ve ENGÜRÜ YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.