DERS KİTABI CEVAPLARI TÜRKÇE

6.SINIF ATA YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI SAYFA 19-27 CEVABI

6.SINIF TÜRKÇE ATA YAYINLARI DERS KİTABI SAYFA 19-27 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe ders kitabı Kuğular metni sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27 cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

Ata Yayıncılık 6.sınıf Türkçe  ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

2021 Türkçe  ders kitabı  cevapları Ata Yayınları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı 1.Tema Erdemler Cevapları 2021-2022 (Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27)

6.Sınıf Ata Yayınları Türkçe Ders Kitabı Kuğular Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları  Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Hazırlık Çalışması

1. Öğrendiğiniz masalı sınıfta anlatınız.

Aç Kurt

Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Çok söylemesi günahmış; hikâye söylemesi sevapmış. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir kurt yaşarmış. Köyün kıyısında kışları açlıktan kıvranıyormuş. Yine böyle bir gün: – Köye gideyim de oradaki inekten, koyundan yiyeyim, demiş. Köye gitmiş, bir ineğe rast gelmiş: – İnek, ben öyle açıktım ki seni yiyeceğim, demiş. – Dur, beni şimdi yeme. Şuraya kadar sırtıma bin, in; birbirimizi gezdirelim de beni öyle ye, demiş. Kurt kabul etmiş ve o sırada da inek kaçmış. Kurt bir ahırın önüne gitmiş. Ahırdan bir katır çıkmış. Katıra: – Açlıktan ölüyorum, katır seni yiyeceğim, demiş. – Benim etim sert, sen beni yiyemezsin. Gideyim, baltayla satırı getireyim de beni öyle ye, demiş. Baltayla satıra gidiyorum diye katır da kaçmış. Kurt, av aramaya devam etmiş. Bir koyuna rastlamış: – Koyun, açlıktan ölüyorum, seni yiyeceğim, demiş. – Yok, beni şimdi yeme. Gel, seninle şu tarafa doğru gidelim de orada bir oynayalım, demiş. O da kurdu kandırıp kaçmış. Sonra kurt, keçiyle karşılaşmış. Keçiye: – Seni yiyeceğim keçi, çok açım, demiş. Keçi: – Benim karnımda iki tane yavrum var. Bizi üç olunca ye, demiş. Sonra o da kaçmış. Kurt harmanlığa doğru yoluna devam etmiş. Bir ata rast gelmiş. Ata: – At, açlıktan ölüyorum. İmkânı yok, kaçırmam seni; seni yiyeceğim, demiş. At: – Yok, beni şimdi yeme. Gel, sırtıma bin de bir cirit oynayalım. Beni ondan sonra ye, demiş. Böylece at da kaçmış. Kurt bütün avlarını kaçırmış. Bu sefer düşünmeye ve kendi kendine söylenmeye başlamış: – Be hey kurt! Eline geçti bir inek, ye de boynuzlarını dinelt. Sen ne yapacaksın inmeyi, binmeyi? Kâtip mi olduydun, demiş. Katırı düşünmüş: 26 Anadolu Türk Masallarından Derlemeler – Eline geçti bir katır, yesene hatır hatır. Sen ne yapacaksın baltayı, satırı? Kasap mı olacaktın, demiş. Sonra koyunu düşünmüş: – Hey kafasız! Sen ne edeceksin oyunu moyunu, yesene koyunu. Oynayıp da köçek başı mı olacaktın, demiş. Oradan keçi gelmiş aklına: – Eline geçti bir keçi, ne yapacaksın ikiyi, üçü; kessene keçiyi. Sürü başı mı olacaktın yoksa, demiş. Sonra atı düşünmüş: – Eline geçti bir at, ye de yanında yat. Sen ne yapacaksın cirit oynamayı? Cirit başı mı olacaktın, demiş. Bütün avlarını kaçıran kurt, açlıktan ölmüş.

2. “Yardımsever insan nasıl olmalıdır? Çağımız insanlarının yardımsever olduklarını düşünüyor musunuz?” sorularına verdiğiniz cevapları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yardımsever insan karşılık beklemeden kendini düşünmeden yardım etmelidir. Çağımızda her çağda olduğu gibi yardımsever olan ve olmayan insanlar vardır. Özellikle Türk milletinin yardımsever olduğunu düşünüyorum. Yardıma ihtiyacı olan kişileri olunca milletçe yalnız bırakmayız.

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

1.ETKİNLİK

1.Metinden alınan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yer alan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Nilüfer’i kim, neden çirkinleştirmiştir?

Padişahın yeni karısı üvey çocuklarını sevmediği için çirkinleştirmiştir.

2. Üvey anneleri, Nilüfer’in kardeşlerine nasıl bir büyü yapmıştır?

Büyüyle birer kuğu şekline sokmuştur.

3. Nilüfer, kardeşleriyle nerede ve nasıl karşılaşmıştır?

Yeşil gölün kıyısında ;söğüt ağacının gölgesinde oturarak gölün güzel renklerini seyretmeye daldı, bu anda karşıdan bir beyaz bulutun gelmekte olduğunu gördü. Bulut göle yaklaşınca ,bunun beyaz kuğular sürüsü olduğunu anladı.

4. Şehzadeler, Nilüfer’i nereye ve nasıl taşımışlardır?

 Altı kuğu bir araya gelerek bir sal şeklini aldılar. Nilüfer bu salın üzerine oturdu. Bir adaya taşıdılar.

5. Nilüfer eski güzelliğine nasıl kavuşmuştur?

Nilüfer süt gölüne girip yıkandıktan sonra büyüden önceki güzelliğine geri kavuştu.

6. Ak saçlı kadın, Nilüfer’e neden ayrık otu toplamasını söylemiştir?

Kardeşlerinin büyüden kurtulması için.

7. Nilüfer’in tek bir kelime bile söylememesi üzerine padişah ne yapmıştır?

Susmak kabul etmektir diyerek ;kızı bir arabaya koyarak saraya götürmüş ve evlenmiştir.

8. Nilüfer kazak örmeyi tamamlayınca neler olmuştur?

On bir kuğu etrafına toplandılar, kız gömlekleri birer birer giydirdi ve hepsi birer şehzadeye dönüştü.

9. Metinden günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları gösteriniz. Bunun sebeplerinin neler olabileceğini açıklayınız.

Bağlaçlardan sonra virgül kullanılmamalıdır.

10. Metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

 Yüklemi olan cümleler üç nokta ile bitmemelidir. Nokta ile bitmelidir.

Örnek: Bu kumsalın üzerindeki tepede çam ormanlarının içinde, ağaçların birbirine geçmesinden doğal bir köşk ortaya çıkmış.

Metinle ilgili üç soru hazırlayınız, daha sonra bu soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

1.Nilüfer neden sürekli kazak örüyordu?

2.Üvey annenin üvey çocuklarına kötü davranması nasıl bir davranıştır?Nedenleri ne olabilir?

3.Padişah Nilüfer’in neden büyücü olduğunu  düşündü?

Aşağıdaki hikâye haritasını “Kuğular” metninden hareketle doldurunuz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu:

Padişah, padişahın yeni, büyücü karısı, şehzadeler ,on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat,yaşlı kadın.

Mekan:

Hamam , mutfak, göl kenarı ,ada, kumsal…

Zaman:

Geçmiş zaman

Olay Örgüsü:

Padişahın karısının ölmesi, Padişahın yeni ,büyücü karısıyla evlenmesi, üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölü hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi.

Anlatıcı:

Anlatıcı masalın içinden bir karakter değil. 3.şahıs

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

6.ETKİNLİK

Daha önce okuduğunuz “Vermek Çoğalmaktır” metni ile “Kuğular” metnini aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırınız.

7.ETKİNLİK

Masalda gelişen olaylardan hangileriyle günlük hayatımızda karşılaşmamız mümkün değildir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

8.ETKİNLİK

Defterinize istediğiniz konuda bir masal yazınız. Masalınızı yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Gelecek Derse Hazırlık

1. “Vefa” kelimesinin anlamını araştırınız.

Birden fazla anlama sahip olan vefa kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

 – Sevgide bağlılık

 – Kâfi gelme

 – Minnettarlık

 – Sözünde durmak

 – Dostluğu sürdürmek

 – Sadâkat

2021-2022 6.SINIF MEB-ATA YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2021-2022 6.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.