6.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI TÜRKÇE

6.SINIF ATA YAYINCILIK TÜRKÇE DERS KİTABI İHTİYAR ÇİLİNGİR METNİ SAYFA 154-160 CEVABI

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe ders kitabı İhtiyar Çilingir Metni sayfa 154-155-156-157-158-159-160 cevaplarını sitemizde resimli ve çözümlü olarak bulabilirsiniz.

Ata Yayıncılık 6.sınıf Türkçe ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanızdır.

Ata Yayınları  6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı  İhtiyar Çilingir Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları Sayfa 154-155-156-157-158-159-160

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Hazırlık Çalışması

1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri  arkadaşlarınızla paylaşınız.

Anadolu’da günümüzde de yaşatılmaya çalışılan el sanatlarına örnek olarak ; hat sanatı, çini sanatı , çömlekçilik, halı dokumacılığı vb. sanatlar verilebilir.

2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.

El örgüleri , halı dokumacılık ve tahta oymacılığıdır.

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.

Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç. — KÖRÜK

Düzenli, sürekli ve düzgün bir biçimde. — MUNTAZAM

Eksik. — NOKSAN

Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz. — USUL

Kırılmak, alınmak. — İÇERLEMEK

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

Mangal yaparken iyi köz olması için ateşi körüklemek lazım.

Kardeşime vermiş olduğum görevleri muntazam yerine getirmiş.

Her işimi noksansız yaparım.

Köpeğim arkamdan usul usul geliyordu.

Bu söylediklerine çok içerledim.

Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.

— Canım, parasıyla değil mi?

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı

3.Etkinlik

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hakan bu akşam sinemaya gidecek.

O, bu akşam sinemaya gidecek.

Bugün İstiklal Caddesi’nde sinema var mı?

Bugün orada sinema var mı?

Ara verilince ne görsek balkonda babamla benden başka kimse yok.

Ara verilince ne görsek balkonda bizden başka kimse yok.

Altı çizili sözcükler özel bir kişiyi veya özel yerleri ifade etmektedir.  

b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.

Bütün kitapları ben okudum.

Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.

Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.

Sen bunları nereden öğrendin?

Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.

Lütfen buraya gel! Gizli zamir sen kullanılmıştır.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?

İhtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlük şeklinde betimlemiştir.

2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?

Çilingir halkaları ısıtarak zincire geçiriyormuş.

3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?

Değneğinin ucuna beş on halka geçirmesini istemiştir.

4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?

Çünkü usulünün o şekilde olmadığı için yapmak istememiştir.

5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?

Canım, parasıyla değil mi? Sen takıver, ötesine karışma! sözüne içerlemiştir. Çünkü yaptığı işi para için değil mesleğini sevdiği için yaptığından içerlemiştir.

6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

Konuşmalar tırnak içine alınmamış bazı yerlerde konuşma çizgisi kullanılmamıştır.

5.Etkinlik

Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.

Mesleğinizi ilk günkü gibi bu kadar severek yapmanızı neye borçlusunuz?

Bu işe nasıl başladınız?

Bu mesleği nasıl öğrendiniz?

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

Metnin Konusu : Yazarın gözüne bir çilingir dükkanı ilişmesi gelen gencin parayla usulüne uygun olmayan bir değnek yaptırmak istemesi ve demircinin bunu parayı önemsemeyerek yapmaması

Metnin Ana Fikri : Meslek aşkı

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.
( N ) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
( K ) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
( A ) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
( N ) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
(A ) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
(N ) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
(N ) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
( A) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

6.Sınıf ATA Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı

9.ETKİNLİK

Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.

Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı  konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.

• Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.

• Hazırlıklı konuşma yapmadan önce evde mutlaka birkaç defa prova yapınız.

 6.SINIF MEB-ATA YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 6.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.