DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 9.ÜNİTE SAYFA 119-133 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce ders kitabı 9.ünite cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9.Ünite Sayfa 119-133 Cevapları 

2019-2020 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 176 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce Özgün yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf Özgün yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf Özgün  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

WARM UP

Go to page 157 and cut out the animals. Then, stick them in the correct places below.

157. sayfaya gidin ve hayvanları kesin. Ardından, bunları aşağıdaki doğru yerlere yapıştırın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

1.LİSTENİNG (DİNLEME)

1A.Look at the pictures and say the numbers and names of the animals.

1A. Resimlere bakın ve hayvanların sayılarını ve adlarını söyleyin.

Example (örnek)

There is a cat in the first picture.

İlk resimde bir kedi var.

1.B. Listen and number pictures above in the order you hear.

1.B. Yukarıdaki resimleri duyduğunuz sırayla dinleyin ve numaralandırın.

1.C. Listen again and match the sentence parts.

1.C. Tekrar dinleyin ve cümle bölümlerini eşleştirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

2.READING

2A.Look at the pictures and answer the question.

2A. resimlere bakın ve soruyu cevaplayın.

What are the people in the pictures doing?

Resimlerdeki insanlar ne yapıyor?

2B.Read the text and label Nancy and her family members above.

2.C.Read the text again and write “True ” or “False”.

Metni tekrar okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

2.D. Look at the pictures and answer the questions. Use the keywords.

2.D.Resimlere bakın ve soruları cevaplayın anahtar kelimeleri kullanın.

Example

What is Mrs. Steward doing?

Mrs. Steward ne yapıyor?

She is cleaning the shelter.

O barınağı temizliyor.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

3.LISTENİNG AND SPEAKING

3A.Listen and circle the correct choice.

3A. Doğru seçimi dinleyip daire içine alın.

3B. Work in groups.Look at the picture. Ask and answer the questions in turns.

3B. Grup halinde çalışın. Resme bakın. Soruları sırayla sorun ve cevaplayın.

3C.Now, complete the sentences below.

3C.Şimdi, aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

4.LISTENİNG

4A.Listen and complete the story.

4A. Hikayeyi dinleyin ve tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

4B.Read the story and write “True” or “False”.

4B Hikayeyi okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

4C.Look at the pictures and tell the story.

4C.Resimlere bakın ve hikayeyi anlatın.

There is a cat. The boy is talking milk.He is feeding the cat.

Orada bir kedi var. Çocuk süt alıyor, kediyi besliyor.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Activity 1

1.Akitivite

Look at the pictures. Find and circle the animals names in the puzzle.

Resimlere bakın ve hayvan isimlerini bulmacada daire içine al.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Activity 2

2.Akitivite

Look at the pictures and circle the correct choice.

Resimlere bakın ve doğru seçimi daire içine alın.

Activity 3

Stick a picture of your favourite animal and write about it.Use these tips.

En sevdiğiniz hayvanın bir resmini yapıştırın ve bunun hakkında yazın Bu ipuçlarını kullanın.

What is your favourite animal? (En sevdiğin hayvan ne?)

What does it like/dislike? (Neyi seviyor / beğenmiyor?)

What can/can’t it do? (Ne yapabilir / yapamaz?)

What is it doing in the picture?(Resimde ne yapıyor?)

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Activity 4

4.Akitivite

Look at the pictures and write.What are they doing?

Resimlere bakın ve yazın Ne yapıyorlar?

Activity 5

Fotoğraflarınızı yapıştırın veya aile üyelerinizin resimlerini hayvanlarla çizin ve yazın.Siz ve aile üyeleriniz her resimde ne yapıyorsunuz.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Activity 6

6.Aktivite

Look at the pictures and complete the dialogues. Use the keywords.

Resimlere bakın ve diyalogları tamamlayın. Anahtar kelimeleri kullanın.

 

2019-2020 5.SINIF TÜM DERSLERİN DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

5.SINIF MEB ve ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.