DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 106-118 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili Öğrenciler 2019-2020 5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 106-118 Cevapları 

2019-2020 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 176 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce Özgün yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf Özgün yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf Özgün  Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118) 

 

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Look at the poster. What can you do? Tell it to your friends.

Postere bak. Ne yapabilirsin? Bunu arkadaşlarına söyle.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

1A.Listen and write the children’s names.

Dinleyin ve çocukların isimlerini yazın.

1B.Listen again and mark the sentences “True” or “False”.

Tekrar dinleyin ve cümleleri “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyin.

1C. Work in groups. Ask questions about the activities in the table and write your
friends’ names in the correct boxes.

1C. Gruplarla çalışmak. Tablodaki aktiviteler hakkında sorular sorun ve arkadaşlarınızın isimleri doğru kutularda.

1D. Look at your notes in the table above and report the results to your class.

1D. Yukarıdaki tablodaki notlarınıza bakın ve sonuçları sınıfınıza bildirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

2A. Complete the telephone conversation with the sentences below.

Telefon görüşmesini aşağıdaki cümlelerle tamamlayın.

2B. Read the telephone conversation again and answer the questions.

Telefon görüşmesini tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

 

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

3A. Answer the questions.

Soruları cevapla.

3B. Listen and answer the questions.

Dinleyin ve soruları cevaplayın.

3C. Listen again and complete the sentences.

Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

6A. Look at the pictures below and write the names of the sports and fitness activities.

Aşağıdaki resimlere bakın ve spor ve fitness aktivitelerinin adlarını yazın.

6B. Listen and complete the song with the words above.

Şarkıyı dinleyin ve yukarıdaki kelimelerle tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

7A. Look at the pictures below and answer the questions.

Aşağıdaki resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

7B. Read the speech bubbles and write the children’s favourite sports. Choose from
the list above.

Konuşma balonlarını okuyun ve çocukların en sevdiği sporları yazın. İçinden seçmek yukarıdaki liste.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

7C. Read the speech bubbles again and complete the table.

 Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve masayı tamamlayın.

7D. Work in groups. Describe your favourite sports or fitness activity to your friends,
but don’t say its name. Look at the examples in activity 6B. Can your friends guess your
activity?

Gruplarla çalışmak. En sevdiğiniz spor veya fitness aktivitelerini arkadaşlarınıza anlatın, ama adını söylemeyin. Etkinlik 6B’deki örneklere bakın. Arkadaşlarınız tahmin edebilir mi aktivite?

Match the equipment with the correct sports.

Ekipmanı doğru sporlarla eşleştirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Colour the correct boxes for you.

Sizin için doğru kutuları renklendirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Match the words with the pictures.

Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

 

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Look at the pictures and complete the text.

Resimlere bakın ve metni tamamlayın.

Read the text above again and answer these questions.

Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve bu soruları cevaplayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Write Kate’s speeches in the correct places.

Kate’in konuşmalarını doğru yerlere yazın.

Read again and write “True” or “False”.

Tekrar okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Fill in the table with your family members’ sports and fitness activities.

Tabloyu aile üyelerinizin spor ve fitness aktiviteleri ile doldurun.

Look at your notes above and write about your own and your family members’ sports
and fitness activities.

Yukarıdaki notlarınıza bakın ve kendi ve aile üyelerinizin sporları hakkında yazın ve fitness aktiviteleri.

 

5.SINIF MEB ve ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

2 Replies to “5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 8.ÜNİTE SAYFA 106-118 CEVAPLARI (2019-2020)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir