DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVAPLARI (2020-2021)

5.SINIF  ÖZGÜN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 1.ÜNİTE (2020-2021) CEVAPLARI 

Sevgili Öğrenciler 2020-2021 5.Sınıf Özgün Yayınları  İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 8-20 Cevapları 2020-2021

2020-2021 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 178 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce Özgün yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları 2020-2021 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf Özgün yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf ÖZGÜN Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2020-2021 (Sayfa 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) 

 

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 8 Cevabı (2020-2021)

1A.Match the flags with the countries.

1 A. Bayrakları ülkelerle eşleştirin.

1.Canada : Kanada

2.Turkey : Türkiye

3.Brıtaın : Britanya

4.Indıa : Hindistan

5.Spaın : İspanya 

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları (2020-2021)

1B. Listen and complete the speech bubbles. Use the countries and nationalities below.

1B. Konuşma balonlarını dinleyin ve tamamlayın. Ülkeleri kullanın.

Hi! I’m Chole                      Hi! I’m Mert                           Zahid        

I’m form Canada                I’m from Türkiye                  India

I’m Canadian                      I’m Turkish                          Indian

Jake                                  Hi I’m Alma and this is my friend Estela.

Britain                              We are from Spain.   

British                              We are Spanish 

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı (2020-2021)

2B. Fill in the ‘YOU’ part in the table above with your personal information. Then, introduce yourself.

2B. Yukarıdaki tablodaki “SİZ” bölümünü kişisel bilgilerinizle doldurun. Sonra, Kendini tanıt.

                                Carol                             Chao 

Age                          11                               10

Country                  Usa                             China

Nationality             American                    Chinese

Language(s)           English                       Chinese , English 

3A. Listen and complete the song with the words below.

3 A. Şarkıyı aşağıdaki sözcüklerle dinleyin ve tamamlayın.

1.world   /   2.live   /3.Countries   /   4.Speak   /   5.languages   /   6.all like   /   7.world   /   8.like   

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı (2020-2021)

4A. Go to page 147. Choose a role card and cut it out.

4A. Sayfa 147’ye gidin. Bir rol kartı seçin ve kesin.

4B. Work in pairs. Read the information on your role cards and make a short dialogue. You can use the questions below.

4B. İkili çalışın. Rol kartlarınızdaki bilgileri okuyun ve kısa bir diyalog kurun. Aşağıdaki soruları kullanabilirsiniz.

4C. Now, introduce yourself and your new friend.

4C. Şimdi kendinizi ve yeni arkadaşınızı tanıtın.

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı (2020-2021)

5A. Which classes do you like? Draw.

5A. Hangi dersleri seviyorsun? Çizin.

5B. Work in small groups. Look at your symbols above. Ask and answer about the classes you like/dislike.

5B. Küçük gruplar halinde çalışın. Yukarıdaki sembollerinize bakın. Sor ve cevapla Sevdiğiniz / sevmediğiniz sınıflar.

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları (2020-2021)

5C. Read the timetable and complete the dialogue.

5C. Zaman çizelgesini okuyun ve diyaloğu tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları (2020-2021)

 

5D. Complete the text with your personal information.

5D. Metni kişisel bilgilerinizle doldurun.

6A. Listen and circle the correct choice.

6A. Dinleyin ve doğru seçimi daire içine alın.

1.B    /   2.C   /   3.B   /   4.A   /   5.B   /    6.C    

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları (2020-2021)

Activity 1

Look at the pictures and write the countries.

Resimlere bakın ve ülkeleri yazın.

1.Türkiye

2.Britain

3.Italy

4.France

5.Germany

6.The Usa

Activity 2

Write the missing letters and find the classes.

Eksik harfleri yazın ve sınıfları bulun.

1.Maths

2.Science

3.English

4.Art

5.Social studies

6.Physical education

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları (2020-2021)

Activity 3

Complete the texts with the information in the table.

Metinleri tablodaki bilgilerle tamamlayınız.

Write about your best friend. Look at the examples in Activity 3.

En iyi arkadaşın hakkında yaz. Etkinlik 3’teki örneklere bakın.

This is my best friend.She is 11 years old.She is from Bursa, Turkey. She is Turkısh. She can speak only Turkish but  we are learning English together.Her favourite classes are science and maths.

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları (2020-2021)

Activity 5

Read the telephone conversation and complete Peter’s timetable.

Telefon konuşmasını okuyun ve Peter’ın zaman çizelgesini tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları (2019-2020)

Activity 6

Look at Peter’s timetable in activity 5 and answer the questions.

Peter’ın 5. faaliyetteki zaman çizelgesine bakın ve soruları cevaplayın.

1.Maths, science and double P.E

2.On Monday and on Wednesday.

3.No, he doesn’t

4.French and I.T

5.Twenty classes.

Activity 7

Look at the pictures. Colour the boxes and make sentences.

Resimlere bakın. Kutuları boyayın ve cümleler kurun.

1.Pelin likes music.She can play pıano.

2.Mark enjoys science.He can do experiments.

3.Steve, Jack and Mert love P.E. They can play basketbal.

2019-2020 5.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2019-2020 5.SINIF ÖZGÜN ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.