DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 30-43 CEVAPLARI 2020

5.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 2.ÜNİTE SAYFA 30-43 CEVAPLARI 2020

Sevgili Öğrenciler 2020-2021 5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 2.Ünite My Town Sayfa 30-43 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı sizler için hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 30-43 Cevapları 2019-2020

2020-2021 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 178 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite My Town Cevapları 2020-2021 (Sayfa 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları (2020-2021)

1. Read and repeat the names of the places below.

1. Aşağıdaki yerlerin adlarını okuyun ve tekrarlayın.

2. Work in pairs. Read the dialogue and make similar dialogues.

2. İkili çalışın. Diyaloğu okuyun ve benzer diyaloglar yapın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları (2020-2021)

3. Look at the pictures and complete the sentences

3. Resimlere bakın ve cümleleri tamamlayın.

next to — bitişiğinde   

between — arasında 

opposite — karşısında

in front of — önünde

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları (2020-2021)

4. a) Answer the questions.

a) Soruları cevaplayın.

Where do you sit in class?

Sınıfta nerede oturuyorsun?

I’m sitting in the front row in the classroom.

Sınıfta ön sırada oturuyorum.

How many students are there in the picture below?

Aşağıdaki resimde kaç öğrenci var?

There are ten students in the picture.

Resimde on öğrenci var.

b) Listen to the dialogue and complete the sentences.

b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

c) Listen to the dialogue again and write the names
of the students.

c) Diyaloğu tekrar dinleyin ve öğrencilerin isimleri yazın.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları (2020-2021)

5. Read the dialogue and find the library on the map.

5. Diyaloğu okuyun ve harita üzerinde kitaplığı bulun.

George : Excuse me, how can I get to the
library?

George: Affedersiniz, kütüphaneye nasıl gidebilirim ?

Kate : The library?

Kate : Kütüphane mi? 

George : Yes, the library.

George : Evet kütüphane.

Kate : Well, go straight ahead. Turn right.It is next to the café.

Kate: Dümdüz gidin. Sağa dönün, kafenin yanında.

George : Thanks a lot.

George: Çok teşekkürler.

Kate : You are welcome.

Kate: Rica ederim.

6. Look at the signs and write the directions.

6. İşaretlere bakın ve talimatları yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları (2020-2021)

7. a) Listen to the people and match them with the places they want to go. Be careful about the intonation.

7. a) İnsanları dinleyin ve onları gitmek istedikleri yerlere götürün. Tonlamaya dikkat edin.

b) Listen to the recording again and write the names of the
places on the map.

b) Kaydı tekrar dinleyin ve kayıtların isimlerini yazın.
haritadaki yerler.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları (2020-2021)

8. Look at the map and complete the dialogues with suitable words.

8. Haritaya bakın ve diyalogları uygun kelimelerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları (2020-2021)

10. Answer the questions and then match with pictures.

10. Soruları yanıtlayın ve ardından resimlerle eşleştirin.

Anıtkabir nerede?

Bodrum Kalesi nerde?

Mavi Cami nerde?

Topkapı Sarayı nerde?

Kız kulesi nerde?

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları (2020-2021)

Make your imaginary town map. Tell it to your friends.

Hayali şehir haritanızı yapın. Bunu arkadaşlarınıza anlatın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları (2020-2021)

LET’S PRACTICE!

UYGULAYALIM!

Activity 1. Match the names of places with the pictures.

Aktivite 1. Yerlerin adlarını resimlerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları (2020-2021)

Activity 2. a) Look at the map and complete the dialogues.

Faaliyet 2. a) Haritaya bakın ve diyalogları tamamlayın.

b) Look at the map again and match the beginning of the sentences with the
correct statements.

b) Haritaya tekrar bakın ve cümlelerin başını doğru ifadelerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları (2020-2021)

Activity 3. Read the directions and write the names of the places.

Aktivite 3. Talimatları okuyun ve yerlerin adlarını yazın.

Activity 4. Write the names of the places and find the secret place.

Etkinlik 4. Yerlerin adlarını yazın ve gizli yeri bulun.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları (2020-2021)

Activity 5. Order the conversation and act out.

Aktivite 5. Sohbeti düzenleyin ve harekete geçin.

Activity 6. a) Listen and complete the dialogue.

Faaliyet 6. a) Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın.

b) Look at the map again and make a similar dialogue.

b) Haritaya tekrar bakın ve benzer bir diyalog kurun.

 

5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

5.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir