DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 12-27 CEVAPLARI 2020

5.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 12-27 CEVAPLARI 2020

Sevgili Öğrenciler 2020-2021 5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 12-27 Cevapları 2019-2020

2020-2021 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 178 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları 2020-2021 (Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27) 

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları (2020-2021)

1. a) Read and repeat the countries and languages.

 a) Ülkeleri ve dilleri okuyun ve tekrarlayın.

b) Look at the map. Where are the children from?

b) Haritaya bakın. Çocuklar nereli?

Canada : Kanada      Spain : İspanya

China : Çin                Russia : Rusya

Japan : Japonya        France :Fransa

Germany : Almanya 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları (2020-2021)

2. Listen to the people and complete
the speech bubbles.

2. İnsanları dinleyin ve konuşma balonları tamamlayın.

3. Complete the table and talk about it.

3. Tabloyu tamamlayın ve bunun hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları (2020-2021)

4. Listen to the recording and complete the missing letters.

4. Kaydı dinleyin ve eksik harfleri tamamlayın.

5. Find countries and nationalities.

5. Ülkeleri ve milliyetleri bulun.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları (2020-2021)

6. Read the picture story and make a similar dialogue with the questions on the puppets below.

6. Resmin hikayesini okuyun ve benzer bir diyalog kurun.aşağıdaki kuklalarla ilgili sorular.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları (2020-2021)

7. Tick the classes you like.

7. Sevdiğiniz sınıfları işaretleyin.

Science: Bilim

Geography : Coğrafya

History : Tarih

Physical Education (P.E.) : Beden Eğitimi

Art: Sanat

Maths: Matematik

8. Read the speech bubbles. Work in pairs and make similar dialogues.

8. Konuşma balonlarını okuyun. İkili çalışın ve benzer diyaloglar kurun.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları (2020-2021)

9. a) Listen to the people and complete the table.

9. a) İnsanları dinleyin ve tabloyu tamamlayın.

b) Talk about the people above.

b) Yukarıdaki insanlar hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları (2020-2021)

10. Walk around the classroom and ask your friends about their favorite classes. Then talk about them.

10. Sınıfta dolaşın ve arkadaşlarınıza sorun
en sevdikleri dersler hakkında. Onlar hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı (2020-2021)

11. a) Read the speech bubbles and tick the topics they are talking about.

11. a) Konuşma balonlarını okuyun ve bulundukları konuları işaretleyin hakkında konuşun.

b) Read the speech bubbles again and
complete the sentences.

b) Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve
cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı (2020-2021)

12. a) Answer the questions.

 a) Soruları cevaplayın.

How many classes do you have a week?

Haftada kaç dersiniz var?

Which classes do you have today?

Bugün hangi dersleriniz var?

b) Listen to Nancy and complete her timetable.

b) Nancy’yi dinleyin ve programını tamamlayın.

13. Complete the sentences about yourself.

13. Kendinizle ilgili cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı (2020-2021)

Follow the route and say the favorite classes of the children below.

Rotayı takip edin ve aşağıdaki çocukların en sevdiği dersleri söyleyin.

science : bilim 

physical education : beden eğitimi

maths : Matematik 

art :Sanat 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı (2020-2021)

a) Listen to the song and complete the lyrics.

a) Şarkıyı dinleyin ve sözlerini tamamlayın.

b) Listen to the song again and sing.

b) Şarkıyı tekrar dinleyin ve söyleyin.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı (2020-2021)

Write your own dream timetable showing your class schedule.

Ders programınızı gösteren kendi  zaman çizelgenizi yazın.

Reflect on your English.

İngilizceniz üzerinde düşünün.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı (2020-2021)

LET’S PRACTICE!

UYGULAYALIM!

Activity 1. Find the countries and nationalities. Listen and check.

Aktivite 1. Ülkeleri ve milliyetleri bulun. Dinle ve kontrol et.

Activity 2. Listen and complete the dialogue. Then, make a smilar dialogue and act out.

Aktivite 2. Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın. Ardından, hoş bir diyalog kurun ve harekete geç.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı (2020-2021)

Activity 3. Match the objects with the classes.

Etkinlik 3. Nesneleri sınıflarla eşleştirin.

Activity 4. Complete the paragraph with the suitable words.

Etkinlik 4. Paragrafı uygun sözcüklerle tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı (2020-2021)

Activity 5. Order the conversations and act out.

Etkinlik 5. Konuşmaları düzenleyin ve harekete geçin.

Activity 6. Look at Tom’s timetable and answer the questions.

Etkinlik 6. Tom’un zaman çizelgesine bakın ve soruları yanıtlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı (2020-2021)

Activity 7. Look at the pictures and make sentences.

Etkinlik 7. Resimlere bakın ve cümleler kurun.

5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

5.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir