DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF İNGİLİZCE MEB YAYINLARI DERS KİTABI 7.ÜNİTE SAYFA 111-125 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 7.Ünite cevaplarını sizler için hazırladık.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 111-125 Cevapları 2019-2020

2019-2020 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 178 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125) 

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları (2019-2020)

1.a. Answer the questions.

Soruları cevapla

b.Tick the activities you do at a party and add three more.

Bir partide yaptığınız aktiviteleri işaretleyin ve üç tane daha ekleyin.

2.Write the words under the correct pictures.

Doğru kelimeleri altına yaz.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları (2019-2020)

3.a) Circle your birthday and talk about it.

Doğum gününüzü daire içine alın ve bunun hakkında konuşun.

b) Read the dialogue and choose the correct option.

Diyaloğu okuyun ve doğru seçeneği seçin.

c) Ask your friends about their birthdays and complete the table.

Arkadaşlarına doğum günlerini sor ve tabloları tamamla.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları (2019-2020)

4.a) Answer the questions.

Soruları cevapla.

b) Read the picture story and complete the shopping list.

Resim öyküsünü okuyun ve alışveriş listesini tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları (2019-2020)

5.Read the speech bubbles.Ask questions about the pictures and answer them.

Konuşma balonlarını okuyun.Resimler hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları (2019-2020)

6.Read the invitation card and answer the questions.

Davetiyeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

7.Listen to the dialogue.What do her friends buy for Sue?

Diyalogu dinleyiniz.Arkadaşları Sue için ne satın alıyor.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevapları (2019-2020)

8.a) Listen to the recording and match the people with the things they are talking about.

Kaydı dinleyin ve insanları bahsettikleri şeylerle eşleştirin.

b) Listen to the recording again and write their birthdays.

Doğum günü kaydını tekrar dinleyin.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları (2019-2020)

9.a) Look at the pictures and answer the questions.

Resimlere bakın ve soruları cevaplayın.

b) Read the pictures story and complete the sentences.

Resim öyküsünü okuyun ve cümleleri tamamlayın.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları (2019-2020)

10.Read the dialogue.Look at the pictures and make suggestions and excuses.

Diyaloğu oku. Resimlere bakın ve önerilerde bulunun.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları (2019-2020)

a) 1’den 6’ya kadar olan sayıları küçük kağıt parçaları üzerine yazın, katlayın ve bunlardan birini seçin.

b) Bu numarayı gidin ve talimatları izleyin.

c) Soruları cevaplayın.

Not : Bir dönüşü kaçır seçeneğinde sıranızı bekleyin.Çiftler halinde oynayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları (2019-2020)

Prepare an invitation card for your birthday party.

Doğum günü partiniz için bir davetiye hazırlayınız.

Reflect on your English.

İngilizcenizi yansıtın.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları (2019-2020)

Etkinlik 1

Look at the pictures and complete the words.

Resimlere bak ve kelimeleri tamamla.

Etkinlik 2

Match the parts of the sentences and write.

Cümleleri bölümlerini eşleştirin ve yazın.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları (2019-2020)

Etkinlik 3

Put the  dialogues into the correct order and act out.

Diyaloğları doğru sıraya koyun ve harekete geçin.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları (2019-2020)

Etkinlik 4

Look at the pictures and choose the correct statements.

Resimlere bakın ve doğru ifadeleri seçin.

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları (2019-2020)

Etkinlik 5

Read the message and mark True or False.

Mesajı okuyun ve Doğru veya Yanlış olarak işaretleyin.

Etkinlik 6

Order the words and answer the questions.

Kelimeleri sıralayın ve soruları yanıtlayın.

 

5.SINIF MEB ve ÖZGÜN YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.