DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF İNGİLİZCE MEB YAYINLARI DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 92-110 CEVAPLARI (2019-2020)

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı 6.Ünite cevaplarını sizler için hazırladık..

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Sayfa 92-110 Cevapları 2019-2020

2019-2020 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 178 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019-2020 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2019-2020 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Cevapları 2019-2020 (Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110) 

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları (2019-2020)

1.a.) Answer the questions. (Soruları cevapla)

-Do you like watching movies?

-Yes, I do

-What’s your favorite film?

-My favourite film is Fetih 1453.

b) Write the types of movies under the correct pictures. (Film türlerini doğru resimlerin altına yazınız)

1.Resim : animation

2.Resim : horror

3.Resim : science fiction

4.Resim : drama

5.Resim : comedy

6.Resim : cartoon

c) Write the names of two movies for each type below. (Her tür için iki filmin adını aşağıya yazınız)

science fiction : Intersrellar, The Martian

cartoon : Rick-Morty, The Simpsons

comedy : Hababam Sınıfı, Düğün Dernek

horror : Dabbe , Siccin

drama : Babam ve Oğlum , Mucize

animation : Rafadan Tayfa, Moana

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları (2019-2020)

2.a) Look at the pictures and answer the questions

Where are the girls ?

They are at Sarah’s home.

What are they doing?

They are talking about watching a movie.

b) Read the pictures tory and complete the sentences.

1.Sarah has a lot of DVD’s.

2.Mary doesn’t like animations.

3.Hackiko is about an animal and a man.

4.Ice Age is an animation.

5.Mary loves comedies.

6.Dr.Dolittle is about a vet and animals.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları (2019-2020)

4.a) Listen  to the dialogue and order it(Diyaloğu dinleyin ve sıralayın)

(2) Oh I don’t like horror films.I think they are scary.

(4) What is the name of the movie?

(7) At four o’clock.

(1) There is a horror film at the Sunshine Movie Theater.Would you like to see it?

(5) There Fate of the Furicus.

(3) What about an action film?

(6) Cool What time does it start?

(8) Ok.Let’s buy two tickets on the Net.

b)Listen to the dialogue and complete the table.(Diyaloğu tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın)

Name of the movie : The Fate of the Furious

Type of the movie : Action

Time : at fout o’clock

Place : Sunshine Movie Thetaer.

c) Complete the table about your favorite movie and talk about it.(En sevdiğiniz film hakkındaki tabloyu tamamlayın ve onun hakkında konuşun )

Name of the movie : Deadpool

Type of the movie : Action

Characters : Wade Wilson (Deadpool)

It’s about : revenge of a betrayed man.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları (2019-2020)

5.a) Ask your friends what they think about the movies below and complete the table.(Arkadaşlarınıza aşağıdaki filmler hakkında ne düşündüklerini sorun ve tabloyu tamamayın)

                 Name your friend         Friend’s opinion

Mr.Been        Ali                                   funny

Brave           Açelya                            exciting

Spiderman   Tunay                               boring

Garfield         Ayşe                              interesting.

b) Talk about the table .(Tablo hakkında konuş)

Ayşe likes animations.She thinks Garfield is interesting.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları (2019-2020)

6.a) Look at the posters and answer the questions.(Resimlere bakın ve soruları cevaplayın)

-What is the name of the movie theater?

-Name of the movie theaters River Movie theater.

-How many movies are on this week?

-Six movies are on this week.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları (2019-2020)

7.Look at the pictures and match them with the words. (Resimlere bakın ve kelimelerle eşleştirin)

1-friendly

2-helpful

3-honest

4-strong

5-evil

6-funny

7-beautiful

8-ugly

9-brave

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları (2019-2020)

8.a) Answer the questions. (Soruları cevaplayın)

-Do you like fantasctic movies?

-Yes, I do

-Who is your favorite actor / actress

My favorite actor Ahmet Kural.

b.) Listen to the dialogue and put the words into the correct places.(Diyaloğu dinleyin ve kelimeleri doğru yerlere yerleştirin)

John : It’s “The Mask” .It’s a/an fantastic action film.

John : The Mask is realy funny but Don Niko is evil

Tempest is clever

John : Oh he is ugly

John : Walter is frightening but strong.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları (2019-2020)

Activity 1

Complete the sentences with the words below. There are two extra words.Listen and check.(Cümleleri aşağıdaki kelimelerle tamamlayınız.İki fazla kelime daha vardır.Dinleyin ve kontrol edin)

1.Frightening

2.strong

3.friendly

4.honest

5.lazy

Activity 2

Group the words. (Kelimeleri gruplandır)

1.Types of movies : science fiction , drama, animation, horror, comedy

2.The movie is about : love,crime,war

3.I think is… : boring,exciting, funny, frightening

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları (2019-2020)

Activity 3

Match the people with their favorite movies.(İnsanları en sevdikleri filmlerle eşleştirin.)

1-d    / 2- b   / 3-e   /  4.c   / 5-a

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları (2019-2020)

Activity 4

Follow the route and complete the sentences(Rotayı takip et ve cümleleri tamamla)

1.It is an exciting action film.

2.He is funny

3.My favorite movie is an animation

4.He is very strong.

5.I don’t like horror films.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları (2019-2020)

5.a) Look at the pictures and complete the sentences(Resimlere bakın ve cümleleri tamamlayın)

Hulk is monster

He likes Betty Rose

He doesn’t like bad people.

He can run fast.

He can’t control his emotions

Balkız is a beatufil girl.

She likes Bilge Can dede

She doesn’t like lies

She can play ball games.

She can’t drive.

b)Describe your favorite movie character. (En sevdiğiniz film karekterini tamamlayın)

My favorite movie chracter is Thor.

 

5.SINIF MEB ve ÖZGÜN YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

One Reply to “5.SINIF İNGİLİZCE MEB YAYINLARI DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 92-110 CEVAPLARI (2019-2020)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir