DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF İNGİLİZCE MEB YAYINLARI DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 60-76 CEVAPLARI

5.SINIF İNGİLİZCE MEB YAYINLARI DERS KİTABI 4.ÜNİTE SAYFA 60-76 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler 2021-2022 5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 60-76 Cevapları 2021-2022

2021-2022 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 178 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce MEB yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2021-2022 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz.

Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf MEB yayınları İngilizce ders kitabı sayfa; 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76) 

 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları 

a) Look at the activities. Which ones do you do every day?

a) Faaliyetlere bakın. Her gün hangilerini yapıyorsun?

b) Match The pictures with the activities. Tick the ones you do every day?

b) Resimleri aktivitelerle eşleştirin. Her gün yaptıklarınızı işaretleyin?

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları 

2. a) What is the picture story about?

2. a) Resmin hikayesi ne hakkında?

b) Read the story and complete the sentences.

b) Hikayeyi okuyun ve cümleleri tamamlayın.  

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları 

3.a) Let’s tell the time.

3. a) Zamanı söyleyelim.

b) Read Daisy’s daily routine again and number the pictures.

b) Daisy’nin günlük rutinini tekrar okuyun ve resimleri numaralandırın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları 

4. a) Answer the questions about yourself.

4. a) Kendinizle ilgili soruları yanıtlayın.

b) Listen to the recording and order Ted’s daily activities.

b) Kaydı dinleyin ve Ted’in günlük aktivitelerini sıralayın.

c) Listen to the recording again and answer the questions.

c) Kaydı tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları 

5. a) Read the text and write the names of the people.

5. a) Metni okuyun ve kişilerin adlarını yazın. 

b) Read the text again and answer the questions.

b) Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın. 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları 

6. a) Listen to the dialogue about Kate’s daily routine and choose the correct pictures.

6. a) Kate’in günlük rutini hakkındaki diyaloğu dinleyin ve doğru resimleri seçin.

b) Listen to dialogue again and write the time.

b) Diyaloğu tekrar dinleyin ve zamanı yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları 

7. Work in pairs. Ask and answer questions about Tim’s daily routine.

7. İkili çalışın. Tim’in günlük rutini hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

8. Read the dialogue and put the sentences into the correct places.

8. Diyaloğu okuyun ve cümleleri doğru yerlere yerleştirin. 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları 

9. Count the numbers from 1 to 100.

9. 1’den 100’e kadar sayıları sayın.

1. 1’den 100’e kadar sayılar seçin ve yazın rastgele kutulara.

2. Öğretmeniniz bir sayı söylüyor.

3. Duyduğunuz sayıları çaprazlayın.

4. Tüm numaralarınızı tamamladığınızda
“BİTTİ”.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları 

Listen and sing the song.

Dinle ve şarkıyı söyle.

I get up late.
Hurry up, don’t wait!
I wash my face,
Full of grace.


I comb my hair,
Black, brown, fair.
I get dressed,
Wear my vest.


I have lunch,
Dinner or brunch.
I come back
With dear Jack.


I brush my teeth,
With my toothpaste.
I sleep in bed,
But not so late.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları 

Choose a famous person. Do a research about his/ her daily routine and tell it to your friends.

Ünlü birini seçin. Günlük rutini hakkında bir araştırma yapın ve bunu arkadaşlarınıza anlatın. 

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları 

Let’s Practice

Activitiy 1. Match the pictures with the sentences.

Aktivite 1. Resimleri cümlelerle eşleştirin.

a) Janny saat yedide kalkar.

b) Yedi buçukta kahvaltı yapar.

c) Saat sekizde okula gidiyor.

d) Saat on ikide öğle yemeği yiyor.

e) Üçü çeyrek geçe eve döner.

f) Saat beşte TV izliyor.

g) Dokuz buçukta yatar.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları 

Activitiy 2. a) Answer the questions and complete the timetable for yourself.

Faaliyet 2. a) Soruları cevaplayın ve zaman çizelgesini kendiniz için tamamlayın.

b) Listen, draw and write the time.

b) Dinleyin, çizin ve saati yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları 

Activity 3.a) Match the words and paint two parts with the same color.

Aktivite 3. a) Kelimeleri eşleştirin ve iki parçayı aynı renge boyayın.

b) Write the activities in activity 3a under the correct pictures.

b) Etkinlik 3a’daki etkinlikleri doğru resimlerin altına yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları 

Activity 6. Complete the dialogue with the ccorrect questions and act out.

Faaliyet 6. Diyaloğu doğru sorularla tamamlayın ve harekete geçin.

1. Ne zaman yatarsınız?

2. Okuldan sonra ne yaparsınız?

3. Kahvaltıda ne yersiniz?

4. TV izliyor musunuz?

5. Ne zaman kalkarsınız?

6. Okula nasıl gidiyorsunuz?

7. Akşamları ne yaparsınız?

5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

5.SINIF TÜM DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.