DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

5.SINIF  BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 4.ÜNİTE (2020-2021) 

Sevgili Öğrenciler 2020-2021 5.Sınıf Başaran Yayınları  İngilizce ders kitabı cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 50-71 Cevapları 2020-2021

2020-2021 5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce ders kitabı 10 Ünite ve 178 sayfadan oluşuyor. 5.Sınıf İngilizce Başaran yayıncılık ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

UNIT 1: HELLO!

UNIT 2: MY TOWN

UNIT 3: GAMES AND HOBBİES

UNIT 4: MY DAİLY ROUTİNE

UNIT 5: HEALTH

UNIT 6: MOVİES

UNIT 7: PARTY TİME

UNIT 8: FİTNESS

UNIT 9: THE ANİMAL SHELTER

UNIT 10: FESTİVALS

Hazırlamış olduğumuz 5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 sizlerin derslerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Sitemizde 5.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarının yanı sıra 5.sınıf diğer derslerin de ders kitabı cevaplarını bulabilirsiniz. Sizden ricamız ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikli olarak kendinizin uğraşması daha sonra eksik ya da hatalı olduğunuz noktaları görmeniz için hazırlanmıştır. Buradan cevapları direk alıp yapmanız sizlerin gelişimine katkı sağlamaz.

5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Başaran Yayınları 2020-2021 sayfa yönetimi olarak çözümlerini sizler için hazırladık. 5.sınıf Özgün yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

5.Sınıf Başaran Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 2020-2021 cevaplarını sayfa sayfa ayrılmış bir şekilde aşağıda bulabileceksiniz.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

5.Sınıf Başaran Yayınları  İngilizce Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları 2020-2021 (Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70) 

 

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı (2020-2021)

1a.Listen and order the pictures.

Dinleyin ve resimleri sıralayın.

1.I’m Larry. I come home every afternoon. I talk to my parents(1) about my school day. I go online(2) and I brush my teeth(3) in the evening.

1. ben Larry. Her öğleden sonra eve geliyorum. Ebeveynlerimle (1) okul günüm hakkında konuşuyorum. İnternete giriyorum (2) ve akşam dişlerimi fırçalıyorum (3).

2.Hi, I am Duygu. I get out of bed(1) at quarter past seven. I brush my teeth(2) in the morning and at night. I get on the bus(3) at eight every day.

2. Selam, ben Duygu. Yediyi çeyrek geçe yataktan (1) çıkıyorum. Dişlerimi (2) sabah ve gece fırçalarım. Her gün sekizde otobüse (3) biniyorum..

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı (2020-2021)

3.Hello, I am Giselle. I come home in the evening and I watch TV.(1) I call my friends(2) at quarter to eight. I comb my hair(3) at night.

3. Merhaba, ben Giselle. Akşam eve geliyorum ve televizyon izliyorum. (1) Arkadaşlarımı (2) çeyrek sekize kadar arıyorum. Saçımı (3) geceleri tararım..

4. Hi. My name is Satoshi. I arrive at school(1) at eight. I talk to my friends in the morning. I listen to my teacher(2) at school and I play football(3) with my  friends at twelve.

4. Merhaba. Benim adım Satoshi. Okula (1) saat sekizde geliyorum. Sabah arkadaşlarımla konuşurum. Öğretmenimi (2) okulda dinliyorum ve on iki yaşında arkadaşlarımla futbol (3) oynuyorum.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı (2020-2021)

1b.Listen again and number the characters. 4.1

1b. Tekrar dinleyin ve karakterleri numaralandırın. 4.1

Every afternoon — Her öğleden sonra

In the evening  — akşam

At night — Geceleyin

In the morning — Sabah

At quarter to eight — Sekize çeyrek kala

At quarter past seven — Yediyi çeyrek geçe

At twelve — On ikide

At eight —Sekizde

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı (2020-2021)

1c.Label the names. Then, cut and stick the actions on page 167.

1c.İsimleri etiketleyin. Ardından 167. sayfadaki eylemleri kesin ve yapıştırın.

Arrive at school – Talk to friends

play with friends – come home

1d.Listen and check.

1d.Dinle ve kontrol et.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı (2020-2021)

3.What time do you arrive at school, Satoshi?

Okula saat kaçta varırsın Satoshi?

And what time do you play with your friends?

Ve saat kaçta arkadaşlarınla oyun oynarsın?

4.When do you call your friends, Giselle.

Arkadaşlarını ne zaman ararsın Giselle.

And, when do you comb your hair?

Ve ne zaman saçını tararsın?

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı (2020-2021)

3.What time do you arrive at school, Satoshi?

Okula saat kaçta varırsın Satoshi?

And what time do you play with your friends?

Ve saat kaçta arkadaşlarınla oyun oynarsın?

4.When do you call your friends, Giselle.

Arkadaşlarını ne zaman ararsın Giselle.

And, when do you comb your hair?

Ve ne zaman saçını tararsın?

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı (2020-2021)

2b.Do and guess the action.

Eylemi yap ve tahmin et.

2c.Ask and answer questions about your daily routines.

Günlük rutinleriniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı (2020-2021)

3a.Listen and write the daily routines.

Günlük rutinleri dinleyin ve yazın.

3.I brush my teeth – in the morning.

4d.Listen again and write the time.

Tekrar dinleyin ve saati yazın.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı (2020-2021)

3b.Look at the pictures and correct the sentences.

3b.Resimlere bakın ve cümleleri düzeltin.

Duygu, when does your father get out of bed?

Duygu baban ne zaman yataktan kalkar?.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı (2020-2021)

Dişlerini ne zaman fırçalarsın?

Öğleden sonra.

And what time do you watch TV?

Ve ne zaman televizyon izlersin?

3c.Listen and compare your answers. 

Dinleyin ve cevaplarınızı karşılaştırın.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı (2020-2021)

4a.Draw and describe your family members and friends.

Aile üyelerinizi ve arkadaşlarınızı çizin ve tarif edin.

4b.Ask and answer questions about your family.

Aileniz hakkında sorular sorun ve cevaplayın.

Example — Örnek

What time does your sister arrive at school?

Kız kardeşin okula ne zaman geliyor?

She arrives at school at eight.

Okula sekizde geliyor.

When does your friend call you?

Arkadaşın seni ne zaman arar?

In the evening.

Akşam.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı (2020-2021)

5a.Complete the numbers.

Numaraları tamamlayın.

5b.Follow the instructions below.

Aşağıdaki talimatları inceleyin.

Student A, write the numbers on the board.

Öğrenci A, sayıları tahtaya yazın.

Student B, say and write the numbers.

Öğrenci B, sayıları söyle ve yaz.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı (2020-2021)

6a. Listen and read.

Dinle ve oku.

What time is it?

Saat kaç?

It’s half past ten.

On buçuk.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı (2020-2021)

3.What time is it?

Saat kaç?

It’s eleven.

On bir.

Excuse me. What time is it?

Affedersiniz.Saat kaç?

It’s quarter to one.

Bire çeyrek var.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı (2020-2021)

6b. Listen, draw and write.

Dinle, çiz ve yaz.

1.It’s half past six.

2.It’s eleven.

3.It’s quarter past five.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı (2020-2021)

6c.Follow the directions. Work on page 169.

Yönergeleri izleyin. Sayfa 169’da çalışın.

1.Open page 169 and cut the picture of the clock.

169. sayfayı açın ve saatin resmini kesin.

2.Put it on your desk and arrange your clock.

Masanıza koyun ve saatinizi ayarlayın

Ask and answer questions using your clock.

Saatinizi kullanarak soru sorun ve cevaplayın.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı (2020-2021)

7a.Read and choose.

Oku ve işaretle.

Hi! My name is Larry. I am a student and I get out of bed / go online.

Selam! Benim adım Larry. Ben öğrenciyim ve yataktan kalkıyorum / internete giriyorum.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı (2020-2021)

Project

Interview your family or friends and stick their photos.

Aileniz veya arkadaşlarınızla röportaj yapın ve fotoğraflarını yapıştırın.

Exapmle

What time do you get out of bed, Dad?

Yataktan ne zaman çıkıyorsun baba?

When do you comb your hair, Mum?

Saçını ne zaman tarayacaksın anne?

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı (2020-2021)

1.Use the phrases below and label the pictures. Then, listen
and check.

Aşağıdaki cümleleri kullanın ve resimleri etiketleyin. O zaman dinle ve kontrol edin.

play with friends     go online    talk to friends

comb my hair    brush my teeth    get out of bed

listen to the teacher    go to school    ride the bus

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı (2020-2021)

2.Complete the sentences about Helena with the correct form of
the words below.

Helena ile ilgili cümleleri doğru biçimde tamamlayın aşağıdaki kelimeler.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı (2020-2021)

3.Read about Helena’s Day and answer the questions below.

Helena’nın Günü hakkındaki bilgileri okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

4.Read about Helena’s Day again and correct the sentences below.

Helena’s Day’i tekrar okuyun ve aşağıdaki cümleleri düzeltin.

5.Now, talk about your day with your friends like Helena’s Day.

Şimdi arkadaşlarınızla Helena’s Day gibi gününüz hakkında konuşun.

5.Sınıf Başaran Yayınları   İngilizce Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı (2020-2021)

6.Order the words to make sentences.

Cümleyi oluşturmak için kelimeleri sıralayın.

7.Match the times with the clocks.

7 Zamanları saatlerle eşleştirin.

1. It’s quarter to four.

1. Dörde çeyrek var.

 

5.SINIF MEB ve BAŞARAN YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

2 Replies to “5.SINIF BAŞARAN YAYINCILIK İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir