KONU ANLATIMI MATEMATİK

4. SINIF DOĞAL SAYILAR (2019-2020)

Rakam

– Sayıları yazmak için kullanılan sembollere rakam denir. Rakamlar; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

-Rakamlar toplamda 10 tanedir. 

Doğal Sayılar

– Sayma sayılarına eklenen 0 (sıfır) ile doğal sayılar oluşur.

– Doğal sayılar sıfırdan başlar ve sonsuza kadar gider.

– Doğal sayılar; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ……., 120 …….., 458 …

– Birler basamağında 0,2,4,6,8  gibi rakamlar bulunduran sayılara çift doğal sayı denir.

– Birler basamağında 1,3,5,7,9 gibi rakamlar bulunduran sayılara tek doğal sayı denir.

– Doğal sayılar soldan başlanarak okunur.

Yüzer ve Biner İleriye Doğru Ritmik Sayı Sayma

100 den başlayarak her sayının üzerine 100 eklenmesiyle 100’er ileri doğru ritmik sayma işlemi greçekleşmiş olur.

Örnek

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

1000 (bin) sayısı ile başlanıp üzerine devamlı 1000 eklenerek ilerlemeye biner ritmik sayma denir.

Örnek

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000

Bölük ve Basamaklar

Basamak

Rakamların sayı içinde bulundukları konuma basamak denir.

4 basamaklı sayı

 5 basamaklı sayı

6 basamaklı sayılar

Bölük

Bir sayıyı soldan sağa doğru üçerli gruplar halinde ayrılmasına bölük denir.

2 rakamı binler basamağındadır. Yani 2 x 1000 ile 2000 sayısı oluşuyor.

Binler bölüğünde 12, birler bölüğünde 645 sayısı bulunuyor.

Doğal Sayıları En yakın Onluğa ya da Yüzlüğe Yuvarlama

En yakın onluğa yuvarlama işlemi yapılırken sayının birler basamağına bakılır.

– Sayının birler basamağında 5′ ten küçük bir rakam bulunuyorsa;
Onlar basamağı değişmez. Birler basamağına 0 yazılır.

– Sayının birler basamağında 5 ya da 5’ten büyük bir rakam bulunuyorsa; Onlar basamağı 1 arttırılır. Birler basamağına 0 yazılır.

Örnek

5483 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım.

5483 sayısının birler basamağında bulunan 3 rakamı, 5 rakamından küçük olduğu için onlar basamağını değiştirmeyeceğiz. Birler basamağına da 0 yazacağız. Yani yuvarlanmış yeni sayımız; 5480 olacaktır.

3572 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım.

3572 sayısının birler basamağında bulunan 2 rakamı, 5 rakamından küçük olduğu için onlar basamağını değiştirmeyeceğiz. Birler basamağına da 0 yazacağız. Yani yuvarlanmış yeni sayımız; 3570

En yakın yüzlüğe yuvarlama işlemi yapılırken sayının onlar basamağına bakılır.

Sayının onlar basamağında 5 ten küçük bir rakam bulunuyorsa;
Yüzler basamağı değiştirilmez. Birler ve onlar basamağına 0  yazılır.

Sayının onlar basamağında 5 veya 5’ten büyük bir rakam bulunuyorsa; Yüzler basamağı 1 arttırılır. Birler ve onlar basamağına 0 yazılır.

Örnek

7254 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.

Onlar basamağında ki rakam 5 olduğu için yüzler basamağı bir artacaktır. yani yuvarlanmış sayımız; 7300 olacaktır.

3637 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım.

Onlar basamağında ki rakam 5 ten küçük olduğu için yüzler basamağı değişmeyecektir. Yani yuvarlanmış sayımız; 3600 olacaktır.

Doğal Sayılarda Sıralama

Sıralama yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar;

1. Basamak sayısı fazla olan sayılar diğerlerinden büyüktür.

2. Basamak sayısı eşit ise; en büyük basamaktan başlanarak sıra ile aynı basamaklar karşılaştırılır. Aynı basamaktaki sayılardan hangisi büyükse o sayı diğerinden daha büyüktür.

3. Her doğal sayı sayı doğrusu üzerinde solundaki sayıdan saima büyüktür.

Örnek

547 ve 567 sayılarından hangisi büyüktür?

Çözüm

Yüzler basamağı eşit olduğu için onlar basamağına bakarız. Onlar basamağında 6> 4 olduğu için 567 > 547 den deriz.

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi

İki veya daha fazla doğal sayının yan yana ya da alt alta gelecek şekilde yazılmasıyla toplanmasına toplama işlemi denir.

Toplama işlemi yapılırken birler basamağından başlanarak yapılır.

Örnek

58 + 42 = 100

Toplama İşleminde Verilmeyen Sayıyı Bulma

Bir toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için çıkarma işlemi yapılır.

Örnek

345 + A = 587 verilen tolamında işleminde A sayısı nedir?

A= 587 – 345 = 242

A= 242

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi

Alt alta ya da yan yana gelen sayıların birler basamağından başlanarak farkını bulma işlemine çıkarma işlemi denir.

Eksilen – Çıkan = Fark

Örnek

89 -14 =75

56-16= 40

Çıkarma İşleminde Verilmeyen Sayıyı Bulma

Çıkarma işleminde eksileni bulmak için çıkan ve farka toplama işlemi yapılır.

 K – 33 = 45 işleminde verilen K sayısı nedir?

K = 45 + 33

K = 78

Çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulmak için eksilenden fark çıkarılır.

Örnek

96 – M = 56

M = 96 – 56

M = 40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir