DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

4.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 88-89-90-91 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce ders kitabı 6.Ünite sayfa 88-89-90-91 cevaplarını  resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sitemizde bulabilirsiniz.

Cem Yayınları 4.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

4.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

 4.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

 

4.Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 88-89-90-91 )

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

15.Look at the steps of being scientific and the pictures carefully. Then match them.

Bilimsel olma aşamalarına ve resimlere dikkatlice bakın. Sonra onları eşleştirin.

16. Read and tick the sentence / sentences you do.

Yaptığınız cümleyi/cümleleri okuyun ve işaretleyin.

I think scientifically. I study a lot. Because I love my country.

Bilimsel düşünüyorum. Çok çalışıyorum. Çünkü ben ülkemi seviyorum.

I do my homework every day. Because I am responsible for my country.

Ev ödevimi her gün yaparım. Çünkü ben ülkemden sorumluyum.

I only do my homework at weekends.

Ödevlerimi sadece hafta sonları yaparım.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

17. Put the pictures into order. Ask and learn their names.

17. Resimleri sıraya koyun. Adlarını sorun ve öğrenin.

18. Look at the pictures.Then listen and check.

18. Resimlere bakın, sonra dinleyin ve kontrol edin.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

19. Listen again and match the parts.

Tekrar dinleyin ve parçaları eşleştirin.

Put the carnations

Add some different food colorings

Pour some water

Be careful. Don’t break

20. Retell the experiment. Use “lettuce” and “glass” this time.

20. Deneyi yeniden anlatın. Bu sefer “marul” ve “cam” kullanın.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

21.Read the experiment and say: What is extra in the “You need” list?

Deneyi okuyun ve şunu söyleyin: “İhtiyacınız olan” listesinde fazladan ne var?

22.Work in pairs.
A: Give orders to make a shell-less egg.
B: Mime.

Çiftler halinde çalışın.
C: Kabuksuz yumurta yapmak için emir verin.
B: Mim.

Assignment: Prepare a poster. Illustrate the steps of an experiment with simple instructions.

Ödev: Bir poster hazırlayın. ile bir deneyin adımlarını gösterin.
basit talimatlar.

4.SINIF MEB-CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.