DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

4.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 83-84-85-86-87 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce ders kitabı 6.Ünite sayfa 83-84-85-86-87 cevaplarını  resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sitemizde bulabilirsiniz.

Cem Yayınları 4.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

4.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

 4.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

 

4.Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 83-84-85-86-87 )

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

1.Look at the picture below. Where are the children?

Aşağıdaki resme bakın. Çocuklar nerede?

They are in the Science Lab.

Onlar bilim laboratuvarındalar.

Do you know the words below? Ask your teacher and learn. Then match them with the equipment.

Aşağıdaki kelimeleri biliyor musunuz? Öğretmenine sor ve öğren. Sonra onları eşleştir ekipman ile.

microscope — mikroskop

tube  — tüp 

bottle — şişe

lab — laboratuvar 

coat  —– kaban- önlük

glass  — bardak 

goggles — gözlük 

cup   — fincan 

magnifier — büyüteç

3.Find the words.

Kelimeleri bulun.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

4. Listen and tick the objects you hear.

4. Duyduğunuz nesneleri dinleyin ve işaretleyin.

in — içinde

near — yanında

behind — arkasında

on — üstünde

under — altında

in front of — önünde

5.Ask and answer about the pictures above.

Yukarıdaki resimler hakkında soru sorun ve cevaplayın.

Where is the flower?

In the glass.

Çiçekler nerede

Bardağın içinde.

What’s behind the box?

A microscope.

Kitabın arkasında ne var ?

Bir mikroskop var.

6.Listen, point and repeat.

6. Dinle, işaret et ve tekrar et.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

7.Listen and label Tom, Kate, Jack, Mike and Amanda.

Dinleyin ve Tom, Kate, Jack, Mike ve Amanda’yı etiketleyin.

8. Look at  the picture above again. Read, find a match.

8. Yukarıdaki resme tekrar bakın. Okuyun, bir eşleşme bulun.

(…) It’s in Amanda’s hand.

(…) Amanda’nın elinde.

(…) It’s on the table.

(…) Masanın üzerinde.

(…) It’s near the computer.


(…) Bilgisayarın yanında.

(…) They are in front of the desk.

(…) Masanın önündeler.

(…) They are in the pencil box.

(…) Kalem kutusunun içindeler.

(…) It’s in the schoolbag.

(…) Okul çantasında.

(…) They are in the bookcase.

(…) Kitaplığın içindeler.

(…) She is behind Kate.

(…) Kate’in arkasındadır.

9.Work in pairs. Ask and answer.

Çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla.

Where is/are…?

Pardon me?

-Where is computer?

-It’s on the table.

-Bilgisayar nerede?

-Masanın üzerinde.

-Where are pencils?

-They are in the pencil box.

-Kalemler nerede?

– Kalem kutusundalar.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

10.Listen and draw.

Dinle ve çiz.

11.Look at the picture above. Write True (T) or False (F).

Yukarıdaki resme bakın. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

(….) 1. The glass is behind the laptop.

(….) 1. Cam dizüstü bilgisayarın arkasında.

(….) 2. The tubes are on the shelves.

(….) 2. Tüpler raflardadır.

(….) 3. The magnifier is under the table

(….) 3. Büyüteç masanın altındadır.

(….) 4. The bottle is near the goggles.

(….) 4. Şişe gözlüğün yanındadır.

(….) 5. The laptop is in front of the bottle.

(….) 5. Dizüstü bilgisayar şişenin önünde.

(….) 6. The magnifier is in the box.

(….) 6. Büyüteç kutunun içindedir.

 

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

12.Let’s do an experiment. Listen and circle the words you hear.

12. Bir deney yapalım. Dinleyin ve duyduğunuz kelimeleri daire içine alın.

13.Guess the result of the experiment and find the correct picture.

13. Deneyin sonucunu tahmin edin ve doğru resmi bulun.

14.Ask your teacher and learn the extra words in activity 12.

Öğretmeninize sorun ve 12. aktivitedeki ekstra kelimeleri öğrenin.

4.SINIF MEB-CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.