DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

4.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 40-52 CEVABI

4.SINIF İNGİLİZCE FCM YAYINLARI DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 40-52 CEVAPLARI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce ders kitabı 3.Ünite sayfa 40-52 cevaplarını  resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sitemizde bulabilirsiniz.

Cem Yayınları 4.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

 4.Sınıf Cem Yayıncılık İngilizce ders kitabı  cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

 

4.Sınıf Cem Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 )

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

1. Look at the picture and circle the correct word.

1. Resme bakın ve doğru kelimeyi daire içine alın.

2. Listen and number. Then match them with the pictures.

2. Dinleyin ve numaralandırın. Sonra bunları resimlerle eşleştirin.

We can catch a fish.

Biz balık yakalayabiliriz.

I can play basketball.

Ben basketbol oynayabilirim.

I can take photographs.

Fotoğraf çekebilirim.

I can play the guitar.

Gitar çalabilirim.

I can swim.

Yüzebilirim.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

3. Listen and tick the sentences you hear. Then say.

3. Dinleyin ve duyduğunuz cümleleri işaretleyin. Sonra söyle.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

4. Work in pairs. Ask and answer.

4. Çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla.

Who can carry the basket?

Erol can carry the basket.

Sepeti kim taşıyabilir? Erol taşıyabilir
sepet.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

5.Listen and find : Who is talking?

Dinle ve bul : Kim konuşuyor?

6.Talk about the other characters.

Diğer karakterler hakkında konuşun.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

7. Create your own cartoon character. Then talk about him / her.

7. Kendi çizgi film karakterinizi yaratın. O zaman onun hakkında konuş.

8.Work in pairs. Look at your friend’s hero / heroine. Compare them.

Çiftler halinde çalışın. Arkadaşınızın kahramanına / kadın kahramanına bakın. Onları karşılaştırın.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Do the quiz.

Testi yap.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

11.Listen again and match.

11. Tekrar dinleyin ve eşleştirin.

12.Sing the song again. Use the animals below.

12.Şarkıyı tekrar söyleyin. Aşağıdaki hayvanları kullanın.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

13.Color and find the correct story.

13.Renklendirin ve doğru hikayeyi bulun.

14.Which story above is about honesty? Do you know another cartoon, story or fable about honesty?

14.Yukarıdaki hangi hikaye dürüstlükle ilgilidir? Dürüstlük hakkında başka bir çizgi film, hikaye veya masal biliyor musunuz?

15.Look at the pictures below. Who is honest? Tick the correct picture.

15.Aşağıdaki resimlere bakın. Kim dürüst? Doğru resmi işaretleyin.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

17.Listen and match the objects with the cartoon characters.

17.Dinleyin ve nesneleri çizgi film karakterleriyle eşleştirin.

18.Listen again and fill in the blanks.

18.Tekrar dinleyin ve boşlukları doldurun.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

19.Look at the pictures in activity 5. Read and write True (T) or False (F).

5. aktivitedeki resimlere bakın. Doğru (T) veya Yanlış (F) okuyup yazın.

20.Draw what you, your mother and father have. Talk about them.

Sizde, annenizde ve babanızda olanı çizin. Onlar hakkında konuşmak.

21.Work in pairs. Ask and answer about the objects in activity 16.

Çiftler halinde çalışın. 16. aktivitedeki nesneler hakkında soru sorun ve cevaplayın.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

1.Look at the table. Write True (T) or False (F).

1.Tabloya bakın. Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın.

4.Sınıf Cem Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Read and circle the correct words.

doğru kelimeleri oku ve daire içine al.

4.SINIF MEB-CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.