3.SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE

3.SINIF YILDIRIM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 6.ÜNİTE SAYFA 103-112 CEVABI

Sevgili Öğrenciler bu yazımızda 2021-2022 3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce ders kitabı 6.Ünite sayfa 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112 cevaplarını  resimli ve Türkçe açıklamalı olarak sitemizde bulabilirsiniz.

Yıldırım Yayınları 3.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

3.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını hazırlamamızda ki amaç sizlerin derslerinde daha başarılı olmasını sağlamaktır. Size tavsiyemiz ise ders kitabı cevaplarını yaparken öncelikle kendiniz çözmeniz yapamadığınız veya eksik kalan noktaları tamamlamanız amacıyla hazırlanmıştır.

 3.Sınıf Yıldırım Yayıncılık İngilizce ders kitabı cevapları yeni müfredata uygun bir şekilde alanında uzman kişilerin desteğiyle hazırlanmıştır.

Cevabınız Burda ailesi olarak eğitim öğretim hayatınızda başarılar dileriz.

 

3.Sınıf Yıldırım Yayınları İngilizce Ders Kitabı 6.Ünite Cevapları 2021-2022 (Sayfa 103-104-105-106-107-108-109-110-111-112 )

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Work in pairs. Ask and answer about the locations of the things and people. Use the expressions in the box.

Çiftler halinde çalışın. Nesnelerin ve insanların konumlarını sorun ve yanıtlayın. Kutudaki ifadeleri kullanın.

– It is in/on/under the ……………………….
– It’s over there/right there.
– It’s over here/right here.

…………………………..’nin içinde/açık/altındadır.

Orada/tam orada.

Burada/tam burada.

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Colour the room.

Odayı renklendirin.

Look at the picture in D1. Circle the correct answers.

D1’deki resme bakın. Doğru cevabı yuvarlak içine al.

1) Is the ball on the carpet?

a. Yes, it is. b. No, it isn’t.

2) Is the kite square?

a. Yes, it is. b. No, it isn’t.

3) Is it a small room?

a. Yes, it is. b. No, it isn’t.

Soruların Türkçesi

1) Top halının üzerinde mi?

a. Evet öyle.    B. Hayır, değil.

2) Uçurtma kare mi?

a. Evet öyle.    B. Hayır, değil.

3) Küçük bir oda mı?

a. Evet öyle.   B. Hayır, değil.

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevabı

Work with your partner. Look at the picture in D1. Talk about the
room.

Partnerinizle birlikte çalışın. D1’deki resme bakın. Oda hakkında konuş.

Is it a big or small room?

Büyük mü yoksa küçük bir oda mı?

Is the plane red?

Uçak kırmızı mı?

How many teddy bears are there?

Kaç tane oyuncak ayı var?

What colour is the kite?

Uçurtma ne renk?

What is there in your bedroom? Make a list.

Yatak odanda ne var? Bir liste yap.

Listen and choose the correct picture.

dinle ve doğru resmi seç.

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Look at the correct picture in E2. Complete the answers.

E2’deki doğru resme bakın. Cevapları tamamlayın.

Look at the correct picture in E2 again. Describe it.

E2’deki doğru resme tekrar bakın. Bunu açıkla.

Example: Burak has got 3 pillows on the bed.

Örnek: Burak’ın yatağında 3 tane yastığı var.

Look at the picture. Answer the questions.

Resme bak. Soruları cevapla.

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Choose a room. Draw its picture.

Bir oda seçin. Resmini çiz.

Work with your partner. Ask and answer about each other’s rooms.

Partnerinizle birlikte çalışın. Birbirinizin odaları hakkında soru sorun ve cevaplayın.

Look at your room in F1 and describe it to your classmates.

F1’deki odanıza bakın ve sınıf arkadaşlarınıza anlatın.

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Prepare a model house. Describe it to your classmates.

Bir model ev hazırlayın. Sınıf arkadaşlarınıza anlatın.

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

A. Number the parts of the house.

Evin bölümlerini numaralandırın.

1. kitchen —– mutfak

4. garage  — garaj

2. living room — oturma odası

5. bathroom  — banyo

3. bedroom — yatak odası 

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Tick the names of the rooms.

Odaların isimlerini işaretleyiniz.

Look at the pictures and fill in the blanks with “in, on, under”.

Resimlere bakın ve boşlukları “in, on, under” ile doldurun.

3.Sınıf Yıldırım Yayınları  İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

D.Listen and fill in the blanks with the words below.

Dinleyiniz ve aşağıdaki sözcüklerle boşlukları doldurunuz.

E Read the paragraph in D again. Answer the questions.

E D’deki paragrafı tekrar okuyun. Soruları cevapla.

Work with your partner. Describe your imaginary bedroom as in
activity D to your partner. 

Partnerinizle birlikte çalışın. Hayali yatak odanızı aşağıdaki gibi tanımlayın partnerinize aktivite D.

3.SINIF YILDIRIM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.